Wat doet Heppie

Wij maken ons hard voor de 60.000 kinderen die opgroeien in eenzaamheid. Ze worden ingesloten door problemen en negatieve ervaringen. Heppie haalt deze kinderen uit hun isolement en zet ze in hun kracht. Dit doen onze ruim 550 kundige en zeer betrokken vrijwilligers aan de hand van onze eigen speciale methode: ‘Klimaat van Aandacht’. Een methode die staat voor positieve aandacht, voor samen spelen en erbij horen en voor het creëren van positieve jeugdherinneringen. Zo geeft Heppie kinderen weer de moed, het zelfvertrouwen en de energie om door te gaan. Een positieve nieuwe start. Een tweede jeugd.

De Heppie kinderen

Geen jeugd met fijne herinneringen, maar als kind er altijd alleen voor staan. Voor duizenden kinderen in Nederland is dit de realiteit.
Bij Heppie zien we dat in veel kinderlevens meerdere problemen tegelijk spelen.

Woont niet
thuis

24%

Sociaal
isolement

49%

Traumatisch verleden

32%

Gedrags-
stoornis

58%

Groeit op in armoede

64%

In contact met hulpverlening

73%