Waarom Heppie

Laat een ding duidelijk zijn: Heppie is hard nodig. In Nederland krijgen namelijk 60.000* kinderen niet de kans om kind te zijn. Het gaat om een groeiende groep kwetsbare kinderen en jongeren met schrijnende achtergronden. Hun ouders kunnen niet voor ze zorgen, ze groeien op in een gezin met grote schulden, ze moeten voor hun zieke of verslaafde ouders zorgen of worden uitgesloten en gepest omdat ze moeilijk contact maken vanwege een achterstand of stoornis. Deze kinderen zitten vast in een net van problemen, zorgen en negatieve ervaringen. Ze kunnen zich niet ontwikkelen. Komen niet verder. Heppie wil dit niet accepteren en laat zien dat het ook anders kan. Door ze uit de vicieuze cirkel te halen en in hun kracht te zetten. Door ze te overspoelen met positieve aandacht, gezelligheid en fijne herinneringen. Heppie geeft ze een steuntje in de rug. Zodat ze weer verder durven kijken en de toekomst met nieuwe moed tegemoet gaan. Een positieve nieuwe start. Een tweede jeugd.

*Rapport SCP ‘Sociale uitsluiting bij kinderen’ april 2010

Hoe Heppie werkt: methode ‘Klimaat van Aandacht’

Lees meer

Verhalen en reacties

Lees meer