Nieuws

TEKEN OOK DE PETITIE! 35.000 HANDTEKENINGEN NODIG

35.000 HANDTEKENINGEN NODIG VOOR STICHTING HET VERGETEN KIND VOOR KINDEREN IN DE VROUWEN- EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Johnny, Natasja, Juvat, Babette, Angela, Jamai, Saar en vele andere BN’ers pleiten voor petitie in de Week van Het Vergeten Kind

Vorig jaar werd het Nederlandse straatbeeld wekenlang gekleurd door vrolijke geel-roze Hartenhuisjes. De post-it campagne van Stichting Het Vergeten Kind moest alle Nederlanders eraan helpen herinneren de ‘vergeten kinderen’ juist niet te vergeten. Ook dit jaar zal het Hartenhuis weer in heel Nederland te zien zijn. De stichting vraagt hiermee heel Nederland zijn hart te openen en mee te doen aan de petitie met als doel 35.000 handtekeningen voor de 7.000 kinderen die noodgedwongen in de vrouwen- en maatschappelijke opvang terecht komen. Veel van deze kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben en verdienen. En dat is volgens de stichting “onacceptabel.”

Ieder kind in Nederland dat noodgedwongen in de opvang terecht komt, verdient psychische hulp zodat hij of zij traumatische ervaringen goed kan verwerken. Dit is nu niet het geval. De hulp die wel aan de volwassenen wordt geboden voor een goede start om een nieuw leven op te kunnen bouwen, is juist voor beiden hard nodig. Joep Verboeket, Directeur Stichting het Vergeten Kind: “Met de 35.000 handtekeningen roepen we de lokale en nationale politiek op om niet langer naar elkaar te kijken, maar om de kinderen in de opvang te helpen.” Het doel is dat elk kind en elke jongere in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang een veilige plek krijgt en deskundige begeleiding. Dit wil de stichting binnen een jaar realiseren, dus voor 2018.

“Om de situatie voor deze kinderen concreet te verbeteren, is het noodzakelijk dat zij gezien worden als zelfstandige cliënten van de opvang en dat er een budget is waaruit ondersteuning structureel wordt gefinancierd. Daarbij moeten er goede samenwerkingsafspraken zijn met scholen en jeugdzorg, zodat alle professionals traumasensitief met deze kinderen kunnen werken,” aldus Verboeket.

Teken de petitie hier: linken naar www.hetvergetenkind.nl

26 april 2016