Serviceclubs

Ieder kind verdient een jeugd waarin de positieve herinneringen de overhand hebben. Voor 60.000 kinderen in Nederland geldt het tegendeel. Zij zitten vastgeknoopt in een net van problemen, eenzaamheid en negativiteit. Heppie haalt kinderen uit deze vicieuze cirkel. Even los van alle zorgen nieuwe vriendjes maken, vertrouwen opbouwen en overladen worden door echte aandacht. Het levert ze herinneringen op die ze voor de rest van hun leven meenemen. Zo geeft Heppie deze kinderen en jongeren de mogelijkheid voor een positieve nieuwe start, een tweede jeugd.

Heppie zet zich in voor kwetsbare kinderen vanuit heel Nederland. Dus ook voor kinderen uit uw regio. Uw steun is nodig en van harte welkom! We komen graag bij u langs voor een persoonlijke kennismaking en presentatie. Neem daarvoor contact op met Ellen Buenk. Uw donatie kan geoormerkt worden voor kinderen uit uw regio om zo een positieve bijdrage te leveren aan uw lokale gemeenschap.