Methodiek Klimaat van Aandacht

Je kunt misschien aan kinderen niet zien dat ze in een sociaal isolement zitten, je merkt het wel. Woede, frustratie en onmacht versperren hun pad om vriendschappen te sluiten en zelfvertrouwen op te bouwen.

Heppie begeleidt de kinderen volgens een eigen methodiek. Deze werkwijze is het resultaat van jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen met moeilijk gedrag. Een positieve sfeer staat daarbij centraal. Heppie-vrijwilligers zijn te herkennen aan hun enorme betrokkenheid in de omgang met de kinderen. Zij begeleiden de kinderen op een respectvolle, positieve en duidelijke manier waardoor er een basis van vertrouwen ontstaat tussen de vrijwilligers en de kinderen. Ze gaan uit van de vaardigheden van het kind en leggen de nadruk op de dingen die een kind goed doet. Bij Heppie zijn er duidelijke grenzen en wordt er structuur geboden. Heppie-vrijwilligers spelen altijd mee, dat is leuk en gezellig én het zorgt ervoor dat gedrag makkelijker bijgestuurd kan worden om conflicten te voorkomen. Op die manier lukt het dan vaak wel om mee te doen met de groep en vriendjes te maken.

Onze ambitie is met onze werkwijze ‘Het Klimaat van Aandacht’ te laten zien dat het ook anders kan. Heppie wil een inspirerende ‘best practice’ zijn waaruit blijkt dat het wel degelijk kan dat deze kinderen -die door hun omgeving vanwege hun gedrag vaak worden gezien als ‘moeilijk’- (weer) meedoen in hun eigen sociale omgeving, op school en in de buurt. Zodat er in de toekomst op veel meer plaatsen een Klimaat van Aandacht gaat ontstaan en elk kind er helemaal bij hoort.