Heppie (t)Huis

Met de transitie jeugdzorg ligt er een grote uitdaging voor alle gemeentes in Nederland. Een uitdaging om zorgvuldig om te gaan met kwetsbare kinderen en jongeren.

Heppie zet zich al jaren in voor kinderen en jongeren die om allerlei redenen sociaal geïsoleerd zijn. De ambitie van Heppie is om de methodiek ‘Klimaat van Aandacht’ niet alleen in te zetten tijdens vakanties, weekenden en dagopvang maar ook op een plek waar kinderen permanent kunnen wonen. Een Heppie (t)Huis.

Het goede nieuws is dat de eerste stap hierin is gezet! Met een intentieverklaring heeft de gemeente Geldrop-Mierlo zich inmiddels aan dit initiatief verbonden. Lees hier meer. We zijn nu hard aan het werk om financiële steun te vinden, want alleen dan kan Heppie (t)Huis werkelijkheid worden.

We houden u op de hoogte!